"Har kjøpt for 3 mrd. i år – nå selger de med storgevinst"