"Kjøper bygg med offentlige leietakere for 223 mill."