"Njord-syndikat kjøpte big box-eiendom fra Glastad"