Compliance

Njord Securities AS er et norsk verdipapirforetak underlagt Finanstilsynets tilsynsmyndighet. Foretaket innehar følgende konsesjoner:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

 • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
 • Nr 2: Utførelse av ordre
 • Nr 6: Fulltegningsgar. for fin. instrumenter el. plassering av fin. instrumenter med fulltegningsgar
 • Nr 7: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

 • Nr 3: Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp
 • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger
 • Nr 6: Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

Grensekryssende virksomhet

Foretaket kan drive grensekryssende virksomhet fra Norge

Til flere land uten etablering med følgende tjenester/kasser

 • Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
   • Belgia, Bulgaria, Danmark, Den tsjekkiske rep., Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike
  • Nr 2: Utførelse av ordre
   • Belgia, Bulgaria, Danmark, Den tsjekkiske rep., Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike
 • Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)
  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger
   • Danmark, Finland, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland

https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=105382