Obligasjoner

Njord Securities tilrettelegger obligasjonsfinansiering av egne og andres prosjekter. Vi gjør alt fra senior pantesikrede obligasjoner til usikrede mezzanine direktelån. Vårt dedikerte gjeldsteam jobber bredt med aktørene i markedet for å sørge for best mulig vilkår for alle involverte parter