Prosjektfinansiering

Njord Securities sitt kjerneområde er strukturering og gjennomføring av eiendomsprosjekter i Norden. Siden 2016 har Njord Securities tilrettelagt kjøp av 81 næringseiendommer for våre investorer. Eiendomsporteføljen har p.t. NOK 970 millioner i årlige leieinntekter. I samme periode har vi hentet ca. NOK 5,6 milliarder i egenkapital og tilrettelagt lån gjennom bank og obligasjoner.

Vårt kompetente team holder i transaksjonsprosessen fra a til å, herunder:

  • Gjennomføring av juridisk, teknisk og finansiell due diligence i samarbeid med kompetente og erfarne rådgivere
  • Fremskaffe fremmedkapital gjennom vårt brede nettverk av gjeldsinvestorer
  • Forhandling av kjøpekontrakt
  • Sørge for en sømløs overtakelse av prosjektet for våre investorer

Etter overtakelse sikrer Lister Forvaltning, med over 400 000 kvm under forvaltning, profesjonell drift av prosjektet frem til realisasjon.

Vårt hovedmål er å generere langsiktig verdiskapning for våre investorer