Østfold Logistikkbygg AS

Gjennomført: Q2 2016

Beliggenhet: Fredrikstad

Segment: Handel

WAULT: 7,4 år

Areal: 14 448 kvm