Østlandet Eiendom 1 og 2 AS

Gjennomført: Q2 2020

Beliggenhet: Bærum og Tønsberg

Segment: Warehouse/Workshop

WAULT: 4,3 years

Areal: 6 564 kvm