Bergen Kommunebygg AS

Gjennomført: Q2 2017

Beliggenhet: Bergen

Segment: Kombinasjon

WAULT: 6,7 år

Areal: 3 480 kvm