Boganes Eiendom Holding AS

Gjennomført: Q4 2016

Beliggenhet: Stavanger

Segment: Kombinasjon

WAULT: 7,9 år

Areal: 6 173 kvm