Borregaard HQ

Gjennomført: Q1 2018

Beliggenhet: Sarpsborg

Segment: Kontor

WAULT: 12,0 år

Areal: 3 400 kvm