Gilhusveien 1

Gilhusveien 1

Gjennomført: Q1 2022

Beliggenhet: Lier

Segment: Logistikk

WAULT: 8,5 år

Areal: 18 099 kvm