Glynitveien 30

Glynitveien 30

Gjennomført: Q2 2022

Beliggenhet: Ski

Segment: Kontor

WAULT: 9 år

Areal: 4 236 kvm