Hassingveien 40

Hassingveien 40

Gjennomført: Q4 2021

Beliggenhet: Fredrikstad

Segment: Kontor/Handel

WAULT: 8,3 år

Areal: 6 065 kvm