Innlandet Etatbygg AS

Gjennomført: Q2 2019

Beliggenhet: Gjøvik og Lillehammer

Segment: Kontor

WAULT: 8,1 år

Areal: 8 849 kvm