Kjeller Eiendomsinvest AS

Kjeller Eiendomsinvest AS

Gjennomført: Q1 2023

Beliggenhet: Lillestrøm

Segment: Kombinasjon

WAULT: 4,6 år

Areal: 31 459 kvm