Lierstranda Eiendomsinvest AS

Lierstranda Eiendomsinvest AS

Gjennomført: Q3 2020

Beliggenhet: Drammen

Segment: Kombinasjon

WAULT: 8,6 år

Areal: 11 562 kvm