Mølleveien 2

Mølleveien 2

Gjennomført: Q3 2022

Beliggenhet: Vestby

Segment: Handel/utvikling

WAULT: 3,2 år

Areal: 4 413 kvm