Mellombølgen Park

Mellombølgen Park

Gjennomført: Q2 2021

Beliggenhet: Oslo

Segment: Boligutvikling/ Handel

WAULT: 15 år (handel)

Areal: 4 499 kvm

Mellombølgen Park