Midt-Norge Bilpark AS (Solgt)

Gjennomført: Q3 2017

Beliggenhet: Stjørdal/Orkanger

Segment: Handel

WAULT: 12,4 år

Areal: 6 138 kvm