Midt Norge Industribygg AS

Midt Norge Industribygg AS

Gjennomført: Q4 2021

Beliggenhet: Trøndelag

Segment: Industri

WAULT: 15 år

Areal: 7 992 kvm