Myrdalsvegen 22

Gjennomført: Q3 2022

Beliggenhet: Bergen

Segment: Kontor/handel

WAULT: 5,5 år

Areal: 7 196 kvm