Nordre Holen 16-21 AS

Gjennomført: Q3 2016

Beliggenhet: Ålesund

Segment: Handel

WAULT: 4,2 år

Areal: 7 057 kvm