Ryenstubben 2

Ryenstubben 2

Gjennomført: Q2 2021

Beliggenhet: Oslo

Segment: Kontor/ Handel

WAULT: 7,3 år

Areal: 4 123 kvm