Sørlandet Bilpark AS

Gjennomført: Q3 2017

Beliggenhet: Kristiansand og Arendal

Segment: Handel

WAULT: 13,7 år

Areal: 6 040 kvm