Sørlandet Etatbygg AS

Sørlandet Etatbygg AS

Gjennomført: Q2 2021

Beliggenhet: Arendal

Segment: Kontor

WAULT: 9,1 år

Areal: 11 827 kvm

Sørlandet Etatbygg AS