Schlumberger HQ

Gjennomført: Q1 2019

Beliggenhet: Sola

Segment: Kontor

WAULT: 12,0 år

Areal: 10 876 kvm