Ski Etatbygg AS

Ski Etatbygg AS

Gjennomført: Q1 2021

Beliggenhet: Ski

Segment: Kontor

WAULT: 12,0 år

Areal: 10 200 kvm