Stamveien 6

Stamveien 6

Gjennomført: Q4 2022

Beliggenhet: Nittedal

Segment: Kombinasjon

WAULT: 8,5 år

Areal: 5 372 kvm