Statens Hus Skien AS

Gjennomført: Q2 2018

Beliggenhet: Skien

Segment: Kontor

WAULT: 9,7 år

Areal: 19 451 kvm