Stavanger Bilpark AS

Gjennomført: Q3 2017

Beliggenhet: Stavanger

Segment: Handel

WAULT: 13,7 år

Areal: 21 984 kvm