Torp Eiendomsinvest AS

Gjennomført: Q2 2020

Beliggenhet: Sandefjord

Segment: Kombinasjon

WAULT: 15,3 år

Areal: 3 616 kvm