Vestlandet Etatbygg AS

Gjennomført: Q2 2019

Beliggenhet: Leikanger

Segment: Kontor

WAULT: 10,7 år

Areal: 4 491 kvm