Vestlandet Kommunebygg AS

Gjennomført: Q2 2020

Beliggenhet: Molde og Bergen

Segment: Kontor

WAULT: 10,6 år

Areal: 10 057 kvm