Vik Senter Holding AS (Solgt)

Gjennomført: Q3 2016

Beliggenhet: Brumunddal

Segment: Handel/kontor

WAULT: 7,9 år

Areal: 6 173 kvm