Annenhåndsmegling

Njord har en av Norges største plattformer for omsetning av selskaper og fondsstrukturer i annenhåndsmarkedet, med en samlet omsetning på MNOK 465 siste 3 årene (over 1 600 handler gjennomført i perioden). Teamet tilstreber å sikre likviditet i prosjekter tilrettelagt av Njord Securities AS.